Khuyên bạc dải sao dây dài 

300,000 đ 238,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước: 0.4cm*13.7cm