Khuyên tai dây trái tim

210,000 đ 170,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước0.6cm*4.5cm
  • Phụ kiện: Đá tấm trắng